ประเภทครีบของปลากัดแฟนซี

ถ้าถามว่าปลากัดแฟนซีหรือปลากัดสวยงามในโลกนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ประเภท ก็ต้องตอบว่ามีเยอะแยะมากมายจนนับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับ ที่สำคัญการแบ่งประเภทของปลากัดแฟนซีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งด้วย แต่ถ้าเจาะมาพูดถึงเฉพาะปลากัดแฟนซีที่นิยมเลี้ยงหรือนิยมจัดประกวดในประเทศไทยเรา โดยจัดแบ่งตามลักษณะของครีบเป็นหลัก ก็พอจะจำแนกแยกแยะได้ชัดเจนมากขึ้นครับ

โดยปลากัดแฟนซีในบ้านเราพอจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ปลากัดหางเดี่ยวหรือ PK (Plakad)

Nippyfish.net

ปลากัด PK คือปลากัดที่มีรูปทรงหางคล้ายกับปลากัดลูกหม้อที่เราเคยชิน โดยรูปทรงหางมักเป็นรูปคล้ายพัดหรือใบโพ บางครั้งจึงเรียกกันว่า “หางพัด” หรือ “หางใบโพ” จุดสังเกตสำคัญของปลากัด PK คือก้านหางยังแตกแค่ 2 ก้านตามลักษณะสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลากัดลูกหม้อ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดแฟนซีให้กลับมามีก้านหางแตก 2 ก้าน โดยที่รูปทรงหางสามารถกางได้ 180 องศาคล้ายคลึงกับปลากัด HM หรือ HMPK ซึ่งปลากัดที่มีก้านหางแตก 2 ก้านก็เรียกว่า PK ทั้งหมด

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่มือใหม่ควรทำความเข้าใจก็คือ ตัวย่อ PK นี้หากอยู่เพียงคำเดียวเดี่ยวๆ จะหมายถึงปลากัดที่มีก้านหางแตก 2 ก้าน แต่เมื่อตัวย่อ PK นี้อยู่ต่อท้ายจากตัวย่ออื่นๆ เช่น HMPK, HSPK, CTPK หรือ DTPK เป็นต้น ตัวย่อ PK ดังกล่าวจะบอกให้รู้ว่านั่นคือปลากัดชนิดครีบสั้น ไม่ได้หมายถึงเป็นปลากัดที่ก้านหางแตก 2 ก้านแต่อย่างใด

ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวง (HM/HMPK)

ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวงคือปลากัดที่หางสามารถกางได้ 180 องศาเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือพระจันทร์ครึ่งดวง (คล้ายตัว D) โดยปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก่อนคือปลากัดแบบครีบยาว เรียกกว่า HM (Halfmoon) จากนั้นก็มีการพัฒนาปลากัด HM ให้เป็นปลากัดครีบสั้น เรียกกว่า HMPK (Halfmoon Plakad) ซึ่งปลากัด HMPK นี้ถือเป็นปลากัดที่ได้รับความนิยมที่สุดในบ้านเรา และเป็นปลากัดชนิดที่มีสีสันหลากหลายที่สุดด้วย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดปลากัด HM ไปเป็น OHM และพัฒนา HMPK ไปเป็น OHMPK ซึ่งหมายถึงปลากัด HM หรือ HMPK ที่หางกางได้เกิน 180 องศา หรือที่มักเรียกกันว่า “หาง C” หรือ C-Shape นั่นเอง

ปลากัดหางพระอาทิตย์ครึ่งดวง (HS/HSPK)

thedestinyformula.com

ปลากัดหางพระอาทิตย์ครึ่งดวง เป็นปลากัดอีกชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาต่อยอดไปจากปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวง โดยลักษณะที่แตกต่างจากปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวงคือ ขอบหางจะมีลักษณะเป็นแฉกหรือหยักตื้นๆ คล้ายกับรัศมีของดวงอาทิตย์ ปลากัดหางพระอาทิตย์ครึ่งดวงแบบครีบยาวเรียกว่า HS (Halfsun) ส่วนปลากัดหางพระอาทิตย์ครึ่งแบบครีบสั้นเรียกว่า HSPK (Halfsun Plakad) ปลากัดหางพระอาทิตย์ครึ่งดวงเป็นปลากัดที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก

ปลากัดหางมงกุฎ (CT/CTPK)

AquariumFinatics.com

ปลากัดหางมงกุฎ มีลักษณะเด่นคือหางจะมีรูปร่างคล้ายมงกุฎหรือหนาม โดยส่วนที่เป็นก้านหางจะยาวตามปกติ แต่ส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างก้านหางจะหดสั้นเข้ามา ทำให้ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ ปลากัดหางมงกุฎแบบครีบยาวเรียกว่า CT (Crowntail) ส่วนปลากัดหางมงกุฎแบบครีบสั้นเรียกว่า CTPK (Crowntail Plakad)

ปลากัด 2 หาง (DT/DTPK)

Pinterest.com

ปลากัด 2 หางหรือปลากัดหางคู่ เป็นปลากัดที่ถูกพัฒนาต่อยอดไปจากปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวงเช่นกัน โดยมีการพัฒนาจนทรงหางตรงกลางมีลักษณะเว้าลึกเข้ามาจนดูคล้ายกับมีสองหาง จุดเด่นอีกอย่างที่ทำให้ปลากัด 2 หางแตกต่างจากปลากัดแฟนซีชนิดอื่นๆ คือ ครีบหลังหรือกระโดงจะมีความกว้างกว่าปลากัดชนิดอื่น คือกว้างพอๆ กับครีบก้นหรือชายน้ำเลยทีเดียว ปลากัด 2 หางแบบครีบยาวจะเรียกว่า DT (Doubletail) ส่วนปลากัด 2 หางแบบครีบสั้นจะเรียกว่า DTPK (Doubletail Plakad) และบางครั้งปลากัด 2 หางแบบครีบยาวหรือ DT จะถูกเรียกว่า FM (Fullmoon) เพราะเปรียบได้กับมีพระจันทร์ครึ่งดวงอยู่ 2 ส่วนจนรวมกันเป็นพระจันทร์เต็มดวง

ปลากัดหูช้าง (Big Ear)

ปลากัดหูช้าง คือปลากัดที่ถูกพัฒนาให้หูหรือครีบอกมีขนาดใหญ่และแผ่กว้างกว่าปลากัดชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้ดูคล้ายกับหูของช้าง ปลากัดหูช้างถือเป็นปลากัดที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาไม่นานนักหากเทียบกับปลากัดแฟนซีชนิดอื่น แต่ก็เป็นปลากัดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะปลากัดหูช้างสีทองซึ่งมักซื้อขายกันในราคาค่อนข้างแพง ปลากัดหูช้างนี้มีทั้งแบบครีบยาวและครีบสั้นเช่นกัน และบางครั้งปลากัดหูช้างก็ถูกเรียกว่า Dumbo ตามชื่อตัวละครในการ์ตูนซึ่งเป็นช้าง

AquariumFish.net

ปลากัดยักษ์ (Giant)

ram91giantbettas.com

ปลากัดยักษ์ มีลักษะพิเศษตรงที่มีขนาดใหญ่กว่าปลากัดชนิดอื่น คือมีความยาวลำตัววัดตั้งแต่ปากถึงโคนหางตั้งแต่ 2 นิ้วครึ่งขึ้นไป (ปลากัดชนิดอื่นๆ มักมีความยาวไม่ถึง 2 นิ้ว) ปลากัดยักษ์มีทั้งแบบครีบยาวและครีบสั้น (แต่ครีบยาวหาได้ยาก) รวมถึงยังมีปลากัดยักษ์ป่าสายพัฒนาที่ถูกพัฒนาขึ้นจากปลากัดป่าจนมีขนาดลำตัวเกิน 2 นิ้วด้วย ในปัจจุบันสีสันของปลากัดยักษ์ยังไม่หลากหลายนัก โดยโทนสีจะค่อนข้างคล้ายกับปลากัดหม้อสายพันธุ์ดั้งเดิมมากกว่าปลากัดแฟนซีชนิดอื่นๆ

สั่งซื้อสินค้า
Loading...