ปลากัดมีกี่สาย

ปลากัดที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ในประเทศมีหลากหลายประเภท แต่ถ้าจะจัดกลุ่มหรือแบ่งแยกสายของปลากัดเหล่านี้ เงื่อนไขที่นำมาใช้แบ่งแย่งได้ชัดเจนที่สุดก็คือจุดประสงค์ในการเลี้ยงครับ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถแบ่งสายปลากัดออกได้เป็น 2 สาย ได้แก่…

ปลากัดสายกัด

ปลากัดสายกัด หมายถึงปลากัดที่นิยมเลี้ยงเอาไว้เพื่อกัดหรือต่อสู้กัน โดยส่วนใหญ่ก็มักมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้การเล่นพนันกัดปลาในประเทศไทยจะผิดกฎหมาย แต่เราก็ต้องยอมรับว่ายังมีบ่อนกัดปลาแอบเปิดให้คนนิยมปลากัดสายกัดนำปลาของตัวเองไปกัดแข่งเพื่อการพนันอยู่ทั่วไป ทำนองเดียวกับบ่อนไก่ชนนั่นเอง

ปลากัดสายกัดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่ง กับปลากัดลูกหม้อ ลักษณะเฉพาะของปลากัดสายกัดคือจะดุร้าย ก้าวร้าว กัดเก่ง โดยเฉพาะปลากัดลูกหม้อซึ่งบางครั้งกัดกันเป็นเวลานานกว่าจะรู้ผล และปลาที่เป็นฝ่ายแพ้ก็มีโอกาสถึงตายได้เลยทีเดียว

ปลากัดแฟนซีหรือปลากัดสวยงาม

ปลากัดแฟนซีหรือปลากัดสวยงาม หมายถึงปลากัดที่นิยมเลี้ยงเอาไว้เพื่อดูเล่นหรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น ปลากัดสายนี้ก็เหมือนปลาตู้หรือปลาสวยงามทั่วไป คือเน้นเอาไว้ดูเล่นเท่านั้น ไม่นิยมนำไปต่อสู้กัน

ปลากัดแฟนซีหรือปลากัดสวยงามแบ่งออกเป็นอีกหลากหลายประเภท เช่น ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวง (HM, HMPK), ปลากัดหางคู่หรือสองหาง (DT, DTPK), ปลากัดหางมงกุฎ (CT, CTPK) หรือปลากัดหูช้าง (Big Ear หรือ Dambo) เป็นต้น ลักษณะเด่นของปลากัดแฟนซีคือจะมีรูปร่างและสีสันสวยงามแปลกตา แต่ปลากัดสายนี้จะไม่ค่อยดุร้าย ไม่ค่อยปราดเปรียว และกัดไม่เก่ง หากลองนำไปกัดกับปลากัดสายกัด ก็จะแพ้และว่ายน้ำหนีอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันปลากัดสายกัดกับปลากัดสายแฟนซีมีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน แต่ก็มีนักเพาะพันธุ์ปลากัดจำนวนไม่น้อยที่ทดลองเพาะข้ามสายระหว่างสายกัดกับสายแฟนซี ซึ่งลูกปลาที่ได้มักมีลักษณะเหมือนปลากัดสายกัดมากกว่า เนื่องจากปลากัดสายกัด (โดยเฉพาะปลากัดป่า) มียีนเด่นตามธรรมชาติ นอกจากนี้ในการจับคู่เพื่อนำปลากัดสายกัดกับสายแฟนซีมาผสมพันธุ์กันนั้น ก็มักเกิดเหตุการณ์ปลาสายกัดไล่กัดปลาสายแฟนซีจนตายอยู่บ่อยๆ แม้ว่าปลาสายกัดจะเป็นปลาตัวเมียก็ตาม

สั่งซื้อสินค้า
Loading...