รู้จักไรแดง…อาหารที่ดีที่สุดของปลากัด

อาหารที่เหมาะที่สุดสำหรับปลาแต่ละชนิด ก็คืออาหารตามธรรมชาติที่พบได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนั้น อย่างกรณีของปลากัดซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำนิ่งหรือน้ำไหลเอื่อยๆ และมีระดับน้ำไม่สูงมากนัก อาหารตามธรรมชาติของปลากัดก็ย่อมต้องเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยในแหล่งน้ำเหล่านั้น เช่น ลูกน้ำ หรือไรแดง (ไรน้ำจืด) เป็นต้น

ทั้งลูกน้ำและไรแดงล้วนเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับปลากัด เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง กินแล้วแข็งแรง โตเร็ว แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว ต้องบอกว่าไรแดงเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปลากัดครับ นั่นก็เพราะไรแดงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เพาะพันธุ์ได้ง่าย ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ และที่สำคัญคือปลากัดสามารถกินไรแดงเป็นอาหารได้ตั้งแต่เล็กจนโต โดยถ้าเป็นลูกปลากัดแรกเกิด เราก็สามารถใช้สวิงตาละเอียด เช่น สวิงกรองเปลือกอาร์ทิเมีย กรองไรแดงให้เหลือแต่ลูกไรแดงแรกเกิดตัวเล็กๆ แล้วเอาไปเลี้ยงลูกปลา ส่วนปลากัดโตเต็มวัยก็สามารถกินไรแดงได้ทุกขนาด

ไรแดงเป็นสัตว์น้ำจืดตัวเล็กจิ๋วที่มีขนาดประมาณ 0.4-1.8 มิลลิเมตรเท่านั้นครับ ความพิเศษของไรแดงคือมันสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งโดยการออกลูกเป็นตัวและขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโต ไรแดงจะออกลูกเป็นตัวได้เลย (ไรแดงที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นตัวเมียทั้งนั้น) เราจึงพบว่าไรแดงสามารถขยายพันธุ์จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่ถ้าสภาพแวดล้อมที่ไรแดงอาศัยอยู่เริ่มไม่เหมาะสม เช่น ขาดแคลนอาหาร, น้ำแห้ง, อุณหภูมิไม่พอเหมาะพอดี, สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือน้ำสกปรกเกินไป ไรแดงจะเปลี่ยนวิธีขยายพันธุ์มาเป็นแบบอาศัยเพศ กล่าวคือไรแดงตัวเมียจะออกลูกมาเป็นเพศผู้จำนวนมาก (ซึ่งถ้าเป็นสภาวะปกติ ไรแดงตัวเมียก็จะออกลูกมาเป็นตัวเมียทั้งหมด) จากนั้นไรแดงตัวเมียกับไรแดงตัวผู้จะผสมพันธุ์กัน ก่อนที่ไรแดงตัวเมียจะออกไข่ แล้วไรแดงก็จะตายทั้งหมด

ไข่ไรแดงนี้จะมีเปลือกแข็งห่อหุ้ม ทำให้มันคงอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้นานเป็นปีๆ ครับ ต่อให้น้ำแห้งไข่ไรแดงก็ไม่ฝ่อ เมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาเหมาะสมอีกครั้ง เช่น มีฝนตกลงมาในแหล่งน้ำที่มีไข่ไรแดงปนอยู่ในดิน ไข่ไรแดงเหล่านั้นก็จะฟักตัวเป็นไรแดงและแพร่กระจายพันธุ์ต่อไปอีกครั้งครับ

สั่งซื้อสินค้า
Loading...