คู่มือเพาะเลี้ยงไรแดงด้วย BoomBoom

ขั้นตอนการเริ่มต้นเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยอาหารไรแดงสำเร็จรูป BoomBoom มีดังนี้

1. เตรียมภาชนะสำหรับเพาะเลี้ยง เช่น กะละมังพลาสติก ใส่น้ำสะอาดลงในภาชนะ หากใช้น้ำประปาต้องพักน้ำอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อน (ปริมาณน้ำที่แนะนำคือ 20-50 ลิตร)
2. ใส่ BoomBoom ลงไปในอัตราส่วน 1/2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร คนน้ำเล็กน้อยให้ BoomBoom กระจายทั่วภาชนะเพาะเลี้ยง
3. แกะแคปซูลบรรจุไข่ไรแดงเทลงไปในภาชนะเพาะเลี้ยง
4. ไรแดงจะเริ่มฟักตัวหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง ระหว่างนี้ให้ปล่อยภาชนะเพาะเลี้ยงทิ้งไว้ จนถึงวันที่ 4 นับจากวันที่เทไข่ลงฟัก ให้เติม BoomBoom ลงไป 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
5. หลังจากวันที่ 5 ของการเพาะเลี้ยงเป็นต้นไป ให้เติม BoomBoom วันละ 2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
6. ไรแดงจะบูมเต็มที่หลังจากผ่านไปประมาณ 7 วัน สามารถแบ่งตักเป็นอาหารปลาได้ทันที
7. เมื่อมีไรแดงสำหรับการเพาะเลี้ยงต่อไปแล้ว ก็สามารถเพาะเลี้ยงไรแดงด้วย BoomBoom ต่อไปเรื่อยๆ ในอัตราส่วน BoomBoom 2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตรต่อ 1 วัน และควรช้อนไรแดงไปเริ่มเพาะเลี้ยงในภาชนะใหม่ทุกๆ 7-8 วัน หรืออาจใช้วิธีดูดตะกอนทิ้งแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะเดิมก็ได้
 
คำแนะนำเพิ่มเติม

• สถานที่ที่เหมาะจะใช้เพาะเลี้ยงไรแดงมากที่สุดคือบริเวณที่มีแสงแดดรำไรหรือแสงแดดส่องถึงบางช่วงเวลา แต่หากไม่มีพื้นที่ก็สามารถเพาะเลี้ยงในร่มได้
• ไรแดงที่เหมาะจะเพาะเลี้ยงด้วย BoomBoom คือไรแดงสายพันธุ์ Moina Macrocopa (ไรแดงที่เกิดจากการฟักไข่ ไม่ใช่ช้อนจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ)
• หากเกิดคราบฝ้าสีขาวเต็มผิวน้ำ ให้รีบช้อนไรแดงไปเลี้ยงในภาชนะใหม่หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทันที

การใช้งานและเก็บรักษา BoomBoom

• เขย่าขวดก่อนใช้งาน
• หลังใช้งานให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่ธรรมดา และไม่ควรปิดฝาขวดแน่นเพื่อป้องกันการสะสมของแก๊สภายใน

สั่งซื้อสินค้า
Loading...