รู้จักไรแดง…อาหารที่ดีที่สุดของปลากัด

อาหารที่เหมาะที่สุดสำหรับปลาแต่ละชนิด ก็คืออาหารตามธรรมชาติที่พบได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนั้น อย่างกรณีของปลากัดซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำนิ่งหรือน้ำไหลเอื่อยๆ และมีระดับน้ำไม่สูงมากนัก อาหารตามธรรมชาติของปลากัดก็ย่อมต้องเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยในแหล่งน้ำเหล่านั้น เช่น ลูกน้ำ หรือไรแดง (ไรน้ำจืด) เป็นต้น ทั้งลูกน้ำและไรแดงล้วนเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับปลากัด เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง กินแล้วแข็งแรง โตเร็ว...