วัดและระบุขนาดปลากัดแบบไหนให้ถูกต้อง

ข้อมูลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับปลากัดที่คนขายปลากัดในโลกออนไลน์ (ส่วนใหญ่คือ Facebook) จะระบุให้ลูกค้ารู้ก็คือ ขนาดหรือความยาวของปลากัด การระบุขนาดช่วยให้คนซื้อรู้ว่าปลากัดตัวนั้นใหญ่แค่ไหน โตพอจะเอาไปผสมพันธุ์หรือยัง หรือมีขนาดพอเหมาะจะนำไปรัดกับตัวผู้หรือตัวเมียที่มีอยู่หรือเปล่า การระบุขนาดปลากัดให้ลูกค้ารู้เป็นเรื่องดี แต่ปัญหาคือคนขายปลากัดส่วนใหญ่ยังระบุขนาดแบบผิดๆ กันอยู่ คนขายปลากัดเกิน 90% เท่าที่เห็น จะระบุขนาดปลากัดเป็นหน่วยนิ้ว...