คู่มือเพาะเลี้ยงไรแดงด้วย BoomBoom

ขั้นตอนการเริ่มต้นเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยอาหารไรแดงสำเร็จรูป BoomBoom มีดังนี้ 1. เตรียมภาชนะสำหรับเพาะเลี้ยง เช่น กะละมังพลาสติก ใส่น้ำสะอาดลงในภาชนะ หากใช้น้ำประปาต้องพักน้ำอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อน (ปริมาณน้ำที่แนะนำคือ 20-50 ลิตร) 2....