สายพันธุ์ของปลากัดป่า

ปัจจุบันนี้แม้ว่าปลากัดป่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าปลากัดสายงามหรือปลากัดสายแฟนซี แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่นิยมเลี้ยงและเล่นปลากัดป่าอยู่อีกเป็นจำนวนมาก สาเหตุสำคัญก็คงเพราะปลากัดป่ามีความสวยงามและความคลาสสิกในตัวเอง ซึ่งกลุ่มคนเลี้ยงปลากัดป่าจำนวนมากก็เลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นเช่นเดียวกับปลากัดสายแฟนซี ไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อนำไปกัดต่อสู้กันแต่อย่างใด สำหรับในประเทศไทย พบปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่งได้ 5 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่… ปลากัดป่าภาคกลางและภาคเหนือ ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Betta Spenders Regans,...