ปลากัดมีกี่สาย

ปลากัดที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ในประเทศมีหลากหลายประเภท แต่ถ้าจะจัดกลุ่มหรือแบ่งแยกสายของปลากัดเหล่านี้ เงื่อนไขที่นำมาใช้แบ่งแย่งได้ชัดเจนที่สุดก็คือจุดประสงค์ในการเลี้ยงครับ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถแบ่งสายปลากัดออกได้เป็น 2 สาย ได้แก่… ปลากัดสายกัด ปลากัดสายกัด หมายถึงปลากัดที่นิยมเลี้ยงเอาไว้เพื่อกัดหรือต่อสู้กัน โดยส่วนใหญ่ก็มักมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้การเล่นพนันกัดปลาในประเทศไทยจะผิดกฎหมาย แต่เราก็ต้องยอมรับว่ายังมีบ่อนกัดปลาแอบเปิดให้คนนิยมปลากัดสายกัดนำปลาของตัวเองไปกัดแข่งเพื่อการพนันอยู่ทั่วไป ทำนองเดียวกับบ่อนไก่ชนนั่นเอง ปลากัดสายกัดแบ่งออกได้เป็น...