ปลากัดดีไม่ดีดูกันตรงไหน

ปกติแล้วการมองว่าปลากัดแต่ละตัวสวยหรือไม่สวยจะขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนด้วย ปลากัดบางตัวอาจสวยสำหรับคนหนึ่ง แต่ไม่สวยสำหรับอีกคนก็ได้ ซึ่งเรื่องของสีสันและแพตเทิร์นบนตัวปลากัดจะมีส่วนสำคัญที่กำหนดความสวยงามของปลา อย่างไรก็ตาม ยังพอมีมาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณภาพหรือความสวยงามได้รูปของปลากัดอยู่ ข้อมูลตรงนี้ทางเราหยิบยกมาจากเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (kanchanapisek.or.th) ซึ่งได้อธิบายลักษณะที่ดีของปลากัดเอาไว้ ทางเราเห็นว่าข้อมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนี้เขียนได้กระชับและชัดเจนอยู่แล้ว จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้ การดูลักษณะของปลากัดจะพิจารณาใน 3 ส่วนหลัก คือ...