เรื่องของ “หวอด” ปลากัด

คนที่เลี้ยงปลากัด โดยเฉพาะปลากัดตัวผู้ ย่อมจะต้องเคยสังเกตเห็นหวอดของปลากัดลอยอยู่เหนือผิวน้ำ หวอดของปลากัดนี้จริงๆ แล้วก็คือฟองอากาศนั่นเอง แต่หวอดของปลากัดถูกสร้างหรือเคลือบไว้ด้วยน้ำลายของปลาซึ่งมีความเหนียว แตกยาก หวอดจึงสามารถคงตัวอยู่ได้นานโดยไม่สลายไป ส่วนใหญ่แล้วปลากัดมักสร้างหวอดไว้ติดกับพืชน้ำหรือไม่ก็ขอบภาชนะที่เลี้ยง เพื่อไม่ให้หวอดไม่ลอยไปมาและคงอยู่ได้นาน นั่นเองครับ เหตุผลที่ปลากัดสร้างหวอดมีเพียงเหตุผลเดียว คือสร้างไว้ใช้เป็น “รัง” สำหรับวางไข่และอนุบาลลูกปลา...