เริ่มต้นรู้จักปลากัด

พูดถึง “ปลากัด” เชื่อว่าคงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จัก เพราะปลากัดเป็นปลาพื้นถิ่นที่พบเห็นได้แทบทุกภาคของประเทศไทยเรา โดยตามธรรมชาติแล้วปลากัดจะอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆ รวมถึงท้องไร่ท้องนาด้วย ปลากัดชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำที่ระดับน้ำไม่ลึกนัก มีน้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆ และมีพืชน้ำขึ้นหนาแน่น คนที่มีประสบการณ์ในการช้อนปลากัดตามแหล่งน้ำต่างๆ จะรู้ดีว่าต้องพยายามมองหา “หวอด” ซึ่งเป็นฟองน้ำลายสีขาวๆ ของปลากัด หากเจอหวอดก็มักเจอตัวปลากัดว่ายวนเวียนอยู่ใต้หวอดนั้น...